corporate_identitty

CI logomanuál, corporate identitty – BIG

• KONZULTACE (veškeré konzultace ohledne CI)

• SKICOVNÉ (prvotní myšlenky a návrhy již při konzultacích)

• LOGO (3 návrhy vašeho budoucího loga, každá z nich ve variacích Barevná, černobílá, Negativní)

• OBRAZOVÉ PRVKY (doprovodné grafické symboly vstahující se k CI – rozsah těhto prací je nutno dohodnout před realizací)

• FONTY (Doporučené a přípustné písma používaná v celém CI)

• VIZITKY (3 návrhy typických vizitek)

• VIZITKY EXKLUZIVNÍ (3 návrhy exkluzivních vizitek)

• HLAVIČKOVÝ PAPÍR (2 návrhy hlavičkového papíru, oba návrhy ve variaci černobílá a barevná formátu A4)

• HLAVIČKOVÝ PAPÍR EXKLUZIVNÍ (2 návrhy hlavičkového papíru pro použití k exkluzivním učelům formátu A4)

• OBÁLKY (2 návrhy obálek každý návrh pro variantu obálek DL, C5, C4)

• OBÁLKY EXKLIZIVNÍ (1 návrhy obálek pro varianty obálek DL, C5, C4)

• DOPROVODNÉ A REKLAMNÍ PRVKY: dle domluvy – DESKY A4+, SAMOLEPKY, POTISKY ROZLIČNÝCH REKLAMNÍCH MATERIÁLŮ, atd…

• LOGOMANUÁL (výše zmíněné prvky vytištěné v logomanuálu) přiložené CD s veškerou grafikou)

• DATOVÉ CD (výše zmíněné prvky zálohované na CD/DVD a vložené v logomanuál

startovací cena 95 000 Kč

CI logomanuál, corporate identitty – MEDIUM

• KONZULTACE (veškeré konzultace ohledne CI)

• SKICOVNÉ (prvotní myšlenky a návrhy již při konzultacích)

• LOGO (3 návrhy vašeho budoucího loga, každá z nich ve variacích Barevná, černobílá, Negativní)

• FONTY (Doporučené a přípustné písma používaná v celém CI)

• VIZITKY (3 návrhy typických vizitek)

• HLAVIČKOVÝ PAPÍR (2 návrhy hlavičkového papíru, oba návrhy ve variaci černobílá a barevná formátu A4)

• OBÁLKY (2 návrhy obálek každý návrh pro variantu obálek DL, C5, C4)

• DOPROVODNÉ A REKLAMNÍ PRVKY: dle domluvy – DESKY A4+, SAMOLEPKY, POTISKY ROZLIČNÝCH REKLAMNÍCH MATERIÁLŮ, atd…

• LOGOMANUÁL (výše zmíněné prvky vytištěné v logomanuálu) přiložené CD s veškerou grafikou)

• DATOVÉ CD (výše zmíněné prvky zálohované na CD/DVD a vložené v logomanuál

cena: 50 000 Kč

CI logomanuál, corporate identitty – SMALL

• KONZULTACE (veškeré konzultace ohledne CI)

• SKICOVNÉ (prvotní myšlenky a návrhy již při konzultacích)

• LOGO (3 návrhy vašeho budoucího loga, každá z nich ve variacích Barevná, černobílá, Negativní)

• FONTY (Doporučené a přípustné písma používaná v celém CI)

• LOGOMANUÁL (výše zmíněné prvky vytištěné v logomanuálu) přiložené CD s veškerou grafikou)

• DATOVÉ CD (výše zmíněné prvky zálohované na CD/DVD a vložené v logomanuál

cena: 20 000 Kč

CI logomanuál, corporate identitty – MINI

pro vaši firmu s komplexním řešením vizualního stylu zahrnuje následující prvky:

• SKICOVNÉ (prvotní myšlenky a návrhy již při konzultacích)

• KONZULTACE (veškeré konzultace ohledne CI)

• LOGO (3 návrh vašeho budoucího loga, ve variacích Barevná, černobílá, Negativní)

• DATA V KOREKTNÍCH FORMÁTECH – ELEKTRONICKY

celková cena 20 000 Kč