skicovné

skicovné

U většiny zakázek se skicovné rozpustí mezi objem práce pro konkrétního zákazníka, proto jej neúčtujeme. Nicméně po některých špatných zkušenostech skicovné zpočátku účtujeme a to především novým klientům, popřípadě klientům kteří chtějí vidět prvotní návrhy, ještě před jejich rozhodnutím, zda-li se bude zakázka realizovat u nás. V tom případě skicovné vychází z hodinové sazby 1000Kč / 1Hod, Nebo z předem dohodnuté částky.