Corporate identity

Corporate identity – anglický výraz pro firemní styl a kulturu. Prezentace firmy pro své okolí a zákazníky popsáním svého vzniku, hodnot, systému komunikace a jiných charakteristických vlastností. Jedná se o graficky ucelený soubor, tak aby byl přehledný. V grafickém vizuálu nesmí chybět logo, firemní barvy také vizity, dopisní papíry, firemní oblečení, webové stránky.