Korektury standardní grafické práce

Pokud není specifikováno jinak, preferujeme námi zpracovaná data, která klientovi zašleme na okorektorování “otagovat poznámkami” (označit: korekturami, popisky, vsuvkami, výměnami, dotazy, nápady,…) přímo v aplikaci Adobe Acrobat. Aplikace Adobe Acrobat má k tomu speciální nástroje “poznámky”, které je velice jednoduché používat. Opravy v dokumentu je potřeba zapracovat co nejpečlivěji – klient / zadavatel musí mít v tuto fázi projektu zcela jasno, kde co jak opravit a učinit tak rychle a pečlivě (nejlépe kolečko oprav prohnat i přes osoby nezainteresované  / nezaujaté na konkrétním projektu a osoby které mají zkušenosti s korekturami).

Zasílání korekrur v těle emailu (tedy textově v emailu) má smysl pouze tehdy, pokud se jedná o malý rozsah oprav, tedy cca do 3-4 oprav. Větší množství oprav sepsané do těla emailové zprávy nám v celé realizaci dělá pouze chaos. Chaos generuje chyby. Chyby generují další korektury. Další korektury generují více času. Více času generuje více peněz vyšuměných z kapsy klienta / zadavatele.

Ve výjmečných případech lze využít i jiné způsoby zasílání oprav v grafickém díle. Využít speciálních aplikací jako je Trello, In Copy, atd… Nebo zhotovit opravy “online” telefonicky, videohovorem, sdílením obrazovky, či přímo nám dýchat v ateliéru na záda. Tyto metody však ve většině případů nejsme schopni z rozličných důvodů akceptovat.

My jakožto zhotovitel NENESEME JAKOUKOLI ZODPOVĚDNOST za obsahové chyby v dokumentu, které nastaly třeba i při předposledních korekturách naší chybou a klient / zadavatel si jich nevšiml při kontrole/korektuře.

Poslední korektura díla (především toho, které jde do tisku) musí být zadavatelem pečlivě prokontrolována KOMPLEXNĚ a vč. již dříve hotových a okorektorovaných pasaží!

There are no comments published yet.

Leave a Comment