Co je to logomanuál?

Co je to logomanuál? Proč ho mít? Jaký má mít rozsah?

Dříve kováři, koželuzi, truhláři a jiní řemeslníci začali používat malých značek (punců) na svých výrobcích, aby ochránili svoje produkty proti padělkům horší kvality. Od tohoto značení je již jenom krůček k modernímu logu jak jej známe. Logo je vlastně jako podpis, signatůra, otisk. Jeho myšlenka a význam přetrvává dodnes: ochránit, rozlišit, upoutat, zapamatovat,…

Správně fungující logo (kterých je opravdu málo) musí splňovat následující kritéria:
• jasná zapamatovatelnost
• čitelnost při zmenšení na 10mm x 10mm a vytištění na nátiskové tiskárně (popřípadě ofset)
• čitelnost jak v barevném tak černobílém, tak negativním provedení
• nezaměnitelnost s jinou značkou
• nést filosofii (příběh, myšlenku) která charakterizuje firmu, produkt, službu,…
• podřídit se tomu jak, kde a kdy se bude logo používat (sociální sféra, technologické použití, trendy, atd…)

Logo samo o sobě je pouze “nástroj”, který je potřeba správně používat. K tomu slouží takzvaný Logomanuál, který by měl být součástí každé kvalitní, důležité a používané značky. Tento logomanuál nám definuje jak pracovat s logem. Používají ho interní pracovníci firmy, management a marketing, kreativci, subdodavatelé, řetězec dalších koncových prodejců, a v neposlední řadě i koncový klient. Logomanuál je v podstatě první krok pro vytvoření takzvaného jednotného firemního stylu (Corporate Identity – CI). CI nám zaručuje správné a profesionální používání všech vizuálních prvků sloužících k prezentaci a propagaci firmy. Ale o CI tento článek není.

Co by mělo být (a nejčastěji je) součástí logomanuálu:
• logo nebo loga v barevné variantě
• logo nebo loga v jednobarevné variantě
• logo nebo loga v bílé varianě na jednobarevném pozadí (negativní varianta)
• rozbor loga (piktogram, typografie, poměry stran a segmentů)
• ochranné zóny loga
• matematické definice barev použitých v logu
• symbol, ikona, piktogram (zjednodušené logo pro použití ve velmi malém měřítku)
• zakázané použití loga
• doplňková typografie (často bývá až součástí CI)
• veškerá loga a symboly ve vektorových formátech nahraná na datovém nosiči

Níže je ukázka logomanuálu

There are no comments published yet.

Leave a Comment